[NEW] வெக்கை


10 thoughts on “[NEW] வெக்கை

 1. says: [NEW] வெக்கை

  [NEW] வெக்கை I might be biased because I am from a small village like the one the story is set in.I walked along with the characters in

 2. says: [NEW] வெக்கை

  Poomani ò 5 review Free read ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ò Poomani characters வெக்கை 15 year old Chidambaram killed a man.His father and himself run away to the jungle. Heat in Chidambaram’s mind made him endure harsh conditions, unpleasant circumstances and eventual surrender to law. Poomani explains very vividly

 3. says: characters வெக்கை Free read ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ò Poomani Poomani ò 5 review

  Free read ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ò Poomani [NEW] வெக்கை Pe

 4. says: [NEW] வெக்கை

  [NEW] வெக்கை characters வெக்கை Chidambaram, on whom the author has inflicted the torment of wandering endlessly across hills and plains, is my and many other's doorway to these hauting memories and dreams. The boy’s world is like a garden sheltered by the cool shade of affection. He plays with his little cousin,is loved by his aunt, defended by father and uncle,protected by his mother and showered with affection by his brother and sister. He is engulfed in a world

 5. says: [NEW] வெக்கை

  [NEW] வெக்கை Poomani ò 5 review characters வெக்கை Ideally I would want to give only 3.5 stars. There's a lot to like about this book. It discusses the oppression and politics of revenge. A very detailed account of what happens when you are a fugitive in India. However, following two points made me uncomfortable and hence 3.5. Even if you are a native Tamil, t

 6. says: [NEW] வெக்கை

  characters வெக்கை [NEW] வெக்கை Free read ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ò Poomani Well written novel. When i start read this this novel my soul travel with along Selamparam and his dadAsuran movie inspired me to read this novel. Caste based violence r very dangerous to our human society. It will never happen to anyone

 7. says: [NEW] வெக்கை

  [NEW] வெக்கை Poomani ò 5 review Free read ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ò Poomani Sometimes it's difficult to read the regional Tamil. it's explains vengeance about a murder. well handled emotions. good for a read !!

 8. says: [NEW] வெக்கை

  [NEW] வெக்கை Waiting to see what Vetri does with this.

 9. says: Free read ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ò Poomani [NEW] வெக்கை

  characters வெக்கை Free read ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ò Poomani Poomani ò 5 review How to read this

 10. says: [NEW] வெக்கை

  [NEW] வெக்கை Free read ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ò Poomani When I picked up Heat, I expected a fugitive story with a lot of movement and maybe some really intense moments, unfortunately it had none..#the

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

characters வெக்கை

Read ☆ வெக்கை 105 ?? விடுபட முடியாத ஒரு பதினைந்து வயதுச் சிறுவனின் மனம் பழியின் கொழகொழப்பான திரவத்தால் நிரப்பப்படும் பயங்கரம் எளிய மிருதுவான சொற்களால் கலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது வெற்றி தோல்வி பற்றிய புழக்கத்திலிருக்கும் சொற்களைத் தன் தணிந்த குரலால் மறுக்கும் ஒரு கலைஞன் அவற்றின் விளைவுகளைக் குறித்துத் தன் வாசகனோடு நிகழ்த்தும் மிகத் துக்ககரமான உரையாடல் எனவும் இந்நாவலைச் சொல்லலாம் தேவிபாரத?. How to read this

Free read ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ò Poomaniவெக்கை

Read ☆ வெக்கை 105 சமூக நிலை பற்றிக் கோபமும் மனித நேரமும் கலை வெற்றி கூட்டுவதில் மிகுந்த சிரத்தையும் கொண்டவர் பூமணி சுந்தர ராமசாமிசாதாரணமானதொரு பழி தீர்க்கும் கதையாக முதல் வாசிப்புக்குத் தென்படும் ‘வெக்கை’ ஒரு இலக்கியப் படைப்பு என்னும் ரீதியில் நுட்பமான பல பரிமாணங்களைக் கொண்டது ஏற்றத்தாழ்வும் சுரண்டலும் நிரம்பிய ஓர் அமைப்பின் முரண்களைப் பற்றியும் அவற்றைத் தீர்மானிக்கும் சமூகப் பொருளாதாரக?. 15 year old Chidambaram killed a manHis father and himself run away to the jungle Heat in Chidambaram s mind made him endure harsh conditions unpleasant circumstances and eventual surrender to law Poomani explains very vividly about day to day hindrances low caste tamil families go through How they live in fear and how they battle those fears most of the time individually It s inspired by a true story Simple story line yet powerful and insightful

Poomani ò 5 review

Read ☆ வெக்கை 105 ? காரணிகளைப் பற்றியும் ஆராயும் முனைப்புக் கொண்ட ஒரு நாவல் என்று சொல்வது இந்த நாவலைப் பற்றிய ஒரு எளிய புரிதலாகவே இருக்க முடியும் பூமணி எழுப்பும் கேள்விகள் இவற்றைக் காட்டிலும் முக்கியமானவை ஒரு கலைஞன் என்ற முறையில் பூமணி பழியின் அரசியலையும் அறத்தையும் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறார் இவ்வுலகின் மீதான தான் வாழும் நிலத்தின் மீதான ஆச்சரியங்களிலிருந்தும் குழந்தைமையின் பேதமையிலிருந்தும?. Ideally I would want to give only 35 stars There s a lot to like about this book It discusses the oppression and politics of revenge A very detailed account of what happens when you are a fugitive in India However following two points made me uncomfortable and hence 35 Even if you are a native Tamil this isn t an easy read You need to know the dialect from the region of Tirunelveli And I didn t like it that the ending was open

 • Paperback
 • 175
 • வெக்கை
 • Poomani
 • Tamil
 • 04 March 2018
 • 9789381969298